Balisa de localització

Amb la placa d’Arduino i el programa Scratch 4 Arduino hem creat una balisa de localització que fa en codi morse les lletres “D”, “I”, “E”, amb un led i un brunzidor.

Aquest és el programa d’Scratch que hem fet per fer-lo funcionar:

L’esquema i la foto del muntatge:

El programa escrit en codi Arduino:

I el vídeo de com funciona la nostra balisa:

David i Edu

Anuncis