Cançons amb Arduino

Amb els pins digitals de la placa Arduino hem fet diverses melodies. Hem controlat la freqüència del so per fer les diferents notes de l’escala musical. Hem escollit 4 cançons: One (Metallica), The Unforgiven (Metallica), The Legend of Zelda (videojoc Zelda) i Song of Storms (videojoc Zelda). Aquests són els programes de cadascuna de les cançons…

One – Metallica

The Unforgiven – Metallica

The Legend of Zelda Theme – Videojoc The Legend of Zelda

Song of Storms – Videojoc The Legend of Zelda

…i el vídeo on sonen les cançons i s’encén un led al ritme de les notes:

David i Edu

Anuncis

Balisa de localització

Amb la placa d’Arduino i el programa Scratch 4 Arduino hem creat una balisa de localització que fa en codi morse les lletres “D”, “I”, “E”, amb un led i un brunzidor.

Aquest és el programa d’Scratch que hem fet per fer-lo funcionar:

L’esquema i la foto del muntatge:

El programa escrit en codi Arduino:

I el vídeo de com funciona la nostra balisa:

David i Edu